Äldres Hälsa och Livskvalitet 200 poäng


HT 20

Kursstart: 17/8-20

Måndag 17/8 10.00-15.00, obligatoriskt, Östra storgatan 13
Fredag 21/8 8.30-15.00
Onsdag 26/8 8.30-15.00, obligatoriskt
Onsdag 2/9 8.30-16.00, obligatorisk metod på KTC
Torsdag 3/9 8.30-15.00
Torsdag 10/9 8.30-15.00, obligatoriskt


APL Vecka 38-42
Tisdag 20/10 8.30-15.00, obligatoriskt
Torsdag 29/10 8:30-15:00
Tisdag 10/11 8:30-15:00, obligatoriskt

(obs! med reservation för ändringar)

Kursansvarig lärare:
Anna Johansson, anna.johansson@allevux.se

Kurslitteratur:
Äldres hälsa och livskvalitet
Eva-Lena Lindqvist
Gleerups utbildning AB
ISBN: 9789140694041

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se