Äldres Hälsa och Livskvalitet 200 poäng VT 20Kursstart: 200117

Fredag 17/1 08.30-15.00 (Obligatorisk)

Tisdag 21/1 08.30-15.00

Torsdag 23/1 08.30-14.00

Tisdag 28/1 08.30-15.00

Fredag 31/1 08.30-15.00 (Metodövningar)

APL V. 6-10

Måndag 9/3 10.00 Återsamling (Obligatorisk)

Torsdag 12/3 08.30-14.00

Torsdag 19/3 08.30-14.00

Fredag 20/3 08.30-15.00 (HLR Obligatorisk)

Seminarie Gymnasiearbete (31/3, 1/4, 2/4)

Kursansvarig: Helen Wallin

Helen.wallin@allevux.se

Litteratur;

Äldres hälsa och livskvalitet

Margareta Skog, Margareta Grafström

ISBN: 52315217

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se