Akutsjukvård, 200p

Ht-20

Startdatum; 17/8-20

17/8 kl: 10.00-15.00 Upptakt (OBLIGATORISK)
18/8 kl: 8.30-15.00
20/8 kl: 8.30-15.00
25/8 kl: 8.30-15.00
26/8 kl: 8.30-15.00 (Skrivning kapitel 11, Akut buk) (OBLIGATORISK)
28/8 kl: 8.30-16.30
2/9 kl: 8.30-15.00, Metodövning E-huset,KTC, (OBLIGATORISK)
3/9 kl. 8.30-15.00
4/9 kl: 8.30-15.00 (OBLIGATORISK)
8/9 kl: 8.30-15.00 Handledarträff på USÖ, (OBLIGATORISK)
10/9 kl: 8.30-15.00 10/9 kl: 8.30-16.30 Hygienssjuksköterska föreläser
(OBLIGATORISK)


APL: veckorna, 38-42
20/10 kl: 10.00-15.00 Återträff efter APL, (OBLIGATORISK)
3/11 kl: 8.30-15.00 Studiebesök, USÖ (OBLIGATORISK)
6/11 kl: 8.30-15.00 HLR, (OBLIGATORISK)
10/11 kl: 8.30-15.00 Kommunal, facklig information OBLIGATORISK)


Kurslitteratur: Akutsjukvård, A-L Stenlund,Gleerups, 2016, ISBN: 9789140690470
Obs! Schemat är preliminärt.

Kursansvarig lärare: Maria Berg Löfstedt, maria.lofstedt@allevux.se , Mobil: 070-323 42 35

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se