Akutsjukvård, 200p VT 20

13/1 kl: 8.30-15.00 Kursstart(OBLIGATORISK)

16/1kl: 8.30-15.00

17/1 kl: 8.30-15.00 kl: 8.30-15.00

21/1 kl: 8.30-15.00 (Skrivning kapitel 11, Akut buk) (OBLIGATORISK)

23/1 kl: 8.30-16.30 (OBLIGATORISK)

24/1 kl: 8.30-15.00, Metodövning E-huset,KTC, (OBLIGATORISK)

28/1 kl. 13.00-15.00

29/1 kl: 8.30-15.00 Handledarträff USÖ, (OBLIGATORISK)

30/1 kl: 8.30-15.00

31/1 kl: 8.30-15.00 Metodövning E-huset, KTC, (OBLIGATORISK)

APL: veckorna, 6-10

9/3 kl: 10.00-15.00 Återträff efter APL, (OBLIGATORISK)

13/3 kl: 8.30-15.00 (OBLIGATORISK)

19/3 kl: 8.30-15.00

20/3 kl: 8.30-15.00 HLR, (OBLIGATORISK)

26/3 kl:8.30-15.00 (OBLIGATORISK)

Kurslitteratur: Akutsjukvård, A-L Stenlund,Gleerups, 2016, ISBN: 9789140690470


Kursansvarig lärare: Maria Berg Löfstedt, maria.lofstedt@allevux.se , Mobil: 070-323 42 35

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se