Särskild utbildning för vuxna - Särvux

  • Särvux är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

  • Särvux vill ge dig kunskaper för att klara av att arbeta, bo, ha en bra fritid och för fortsatta studier. Undervisningen vill också ge möjlighet till ökad självkänsla och delaktighet i samhället.

  • Särvux följer kursplaner som är fastlagda av Skolverket. Betyg eller intyg ges efter avslutad kurs.

  • Du är med och planerar din undervisning så att den passar dig. Tillsammans sätter vi upp mål som utgår från dina behov, förmåga, tidigare kunskaper och erfarenheter samt kursplanen.

  • Undervisningen sker i små grupper vid ett eller två tillfällen i veckan. I undantagsfall är undervisningen enskild.

  • Undervisningen är kostnadsfri. Om du får löneavdrag för att gå på lektionerna kan du söka ett statsbidrag. Vi kan hjälpa till med detta.

  • Om ett ämne du önskar läsa inte finns i katalogen, hör av dig till Ann-Christine Asklöf.

Lärare
Ann-Christine Asklöf
Telefon: 070-175 31 30


I mån av plats kan sökande antas fortlöpande

Ladda ner pdf:
Kurskatalog med ansökningsblankett SärvuxPDF

För mer information om Särvux
Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se