Grundläggande vuxenutbildning åk 7-9

Ämne

  • Svenska
  • Engelska
  • Matematik
  • Samhällskunskap/Samhällsorientering
  • Svenska som andra språk

Studietakt

Undervisningen är vanligtvis fördelad på två terminer. Det finns dock möjligheter för dig att förkorta alternativt förlänga din studietid utifrån behov/förkunskaper.

Kursstarter

Se under "elev" och sedan "terminstider"

Utbildningen är till för dig som...

  • saknar fullständig grundskoleutbildning
  • vill känna dig för innan du tar steget till gymnasiala studier inom vuxenutbildningen
  • saknar grundskoleutbildning i någon av ovanstående kurser. Studierna kan då kombineras med studier på gymnasienivå.

Inträdeskrav

Svenska som andra språk riktar sig till studerande med annat modersmål än svenska. Studierna startar på en nivå som förutsätter SFI-betyg på D-nivå eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

För information om studiestödspoäng kontakta studie- och yrkesvägledare för vuxenutbildningen.

Ansökan

Elev är behörigfrån och med andra kalenderhalvåret det år som han eller hon fyller 20 år eller har avslutat ett nationellt program.

Vid ansökan komplettera med; personbevis samt kopior på betyg som visar dina förkunskaper.

Du ansöker genom att besöka Vägledningstorg

Terminstider:

Studieperiod hösten 2020 Start 6 augusti!

(gäller ej Sfi - Svenska för invandrare)

Antagning 1: Kurser på Grund- och Gymnasienivå Start 6/8 Avslut 23/12 Sista ansökningsdag 2020-06-13

Antagning 2: Kurser på Gymnasienivå Information kommer

Antagning 3: Kurser på Grundnivå Information kommer

Vård- och omsorgsutbildning hösten 2020: Start 2020-08-17 Sista ansökningsdag 29/5

Barnskötare/Elevassistent hösten 2020: Information kommer

Väktare hösten 2020: Information kommer

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se