Grundläggande vuxenutbildning åk 7-9

Ämne

  • Svenska
  • Svenska som andra språk
  • Engelska
  • Matematik

Kursstarter

Se under "elev" och sedan "terminstider"

Utbildningen är till för dig som...

  • saknar fullständig grundskoleutbildning
  • vill känna dig för innan du tar steget till gymnasiala studier inom vuxenutbildningen
  • saknar grundskoleutbildning i någon av ovanstående kurser. Studierna kan då kombineras med studier på gymnasienivå.

Inträdeskrav Grundläggande nivå

- Svenska som andra språk riktar sig till studerande med annat modersmål än svenska.

Studierna startar på en nivå som förutsätter SFI-betyg på D-nivå eller motsvarande kunskaper.

Ansökan

Elev är behörig att läsa kurser på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år som han eller hon fyller 20 år.

Vid ansökan komplettera med kopior på betyg som visar dina förkunskaper.

Om du skulle behöva läsa in någon kurs på grundläggande nivå och behöver hjälp med ansökan eller vill boka vägledningssamtal, så kontaktar du studie- och yrkesvägledare via mail. Kontaktuppgifter och hur du når studie- och yrkesvägledare finns under - Om Allévux-Studievägledning.

Terminstider:

Studieperiod hösten 2020 Start 6 augusti!

(gäller ej Sfi - Svenska för invandrare)

Antagning 1: Kurser på Grund- och Gymnasienivå Start 6/8 Avslut 23/12 Sista ansökningsdag 2020-06-13

Antagning 2: Kurser på gymnasienivå: Start 10/9 Avslut 23/12 Sista ansökningsdag 2020-08-28

Antagning 3: Kurser på grundläggande nivå: Start 15/10, Avslut 23/12 EJ ANSÖKNINGSBAR

Vård- och omsorgsutbildning hösten 2020: Start 17/8-20 Sista ansökningsdag 29/5-20

Barnskötare/Elevassistent hösten 2020: 17/8-20- 18/12-20 Sista ansökningsdag: 13/6-20

Väktare hösten 2020: 24/8-20 - 28/5-21 Sista ansökningsdag: 13/6-20

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se