Svenska som andraspråk grundläggande

Prövningen testar din förmåga att:

  1. Läsa, förstå, sammanfatta och analysera olika typer av texter.
  2. Formulera dig och kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften mottagare och sammanhang.
  3. Följa språkliga normer och strukturer.

Ämnesplan och kunskapskrav

Skolverket anger vad kursen Svenska som andraspråk grundläggande ska innehålla och vilka kriterier som gäller för de olika betygen. Du hittar dem på skolverkets hemsida.

www.skolverket.selänk till annan webbplats

Prövningen

Din prövning kommer att bestå av tre provdelar

  1. Läsförståelse
  2. Skriva
  3. Muntligt

Är du intresserad av att göra en prövning så är du välkommen att kontakta våra studievägledare. vux.vagledning@allevux.se
Studievägledaren hänvisar dig sedan till läraren som kommer att ge dig information om prövningen.

Välkommen till Allévux i Hallsberg!

Sidansvarig: Lena Hansson

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se