Lärcentrum

Lärcentrum Allévux är mötesplatsen för studier och kompetensutveckling för invånare i våra tre kommuner.

En av våra huvuduppgifter är att ge de distansstuderande en plats för studier och tentamen

Allévux Lärcentrum har sin verksamhet förlagd till Östra Storgatan 1 i Hallsberg.

För dig som vill göra tentamen kontakta lärcentrumhandledare.

Telebildutrustning finns.

Vid Alléskolan finns cafeteria i B-huset.
Vuxenutbildningens studerande kan även äta lunch i elevmatsalarna på Alléskolan om schemat medger detta. Matkuponger i häften finns att köpa i receptionen på Alléskolan (Hus C).

Våra datorarbetsplatser är i princip tillgängliga för enskilt arbete vid tider då de inte är upptagna av lektion. Kontakta ansvarig lärare eller lärcentraansvarig.

Studerande vid vuxenutbildningen har tillgång till Alléskolans bibliotek.

E-postadress till studievägledare: vux.vagledning@allevux.se

Kontakt

Rektor
Lena Hansson
072-520 18 00
E-postadress:
lena.hansson@allevux.se

Studievägledare
Telefon: 070-589 81 35
Telefontider:
Måndag 08.00 - 09.30
Fredag 08.00 - 12.00

Katalin Edström

Vessi Claesson

Besöksadress:
Allévux, Östra Storgatan 1, Hallsberg

Vår postadress:
Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se