Samhällskunskap 1a1

Välkommen till prövning i Samhällskunskap 1a1, 50 poäng!

Den här prövningen är till för dig som har kunskaper om och färdigheter i samhällskunskap motsvarande kursen Samhällskunskap 1a1, 50 poäng, och som önskar få ett betyg i kursen.

Länk: Prövning samhällskunskap 1a1PDF

Litteratur

Prövningens upplägg baserar sig bl.a. på följande litteratur:

  • Karlsson, Lars-Olof, 2014, ARENA 123, Samhällskunskap för gymnasiet, Gleerups Utbildning AB, Malmö. Eller senare upplaga, om det finns.
  • Senaste upplagan av: Koll på pengarna, Konsumentverket, publikationer, Karlstad. PDF finns att hämta hem på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.selänk till annan webbplats

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se