Engelska - Sidan EJ aktuell våren 2021

Välkommen till Prövning i engelska 6. Prövningen består av ett Nationellt prov (4 delar) och två skrivna ”book-reports” utifrån en skönlitterär bok, och en novell, som läraren väljer. Muntlig redovisning av de båda skönlitterära verken.

Nationellt Prov:

  • Speaking ca 30 min
  • Writing 100 min Ett häfte ” Preparation Material” att läsa inför provet.
  • Reading 90 min
  • Listening ca 60 min.

I din ” book-report” utifrån en skönlitterär bok ska innehålla en analys även vad gäller författarskap och litterära epoker. Muntlig redovisning.

I din ” book-report” av en novell, som läraren tillhandahåller, ska i din analys del finnas en reflekterande analys av levnadsvillkor, värderingar, sociala, historiska, och politiska förhållanden. Muntlig redovisning.

Det nationella provet görs på särskilda datum.

Det är bra att repetera med hjälp av en kursbok. Ex.” Gold Progress B” ISBN 978-91-44-03561-1 eller någon annan.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se