IKT-vision

Kompetens och digital utrustning håller hög nivå för en utbildning anpassad till framtidens digitala samhälle

Genom flexibilitet och öppet förhållningssätt garanteras frihet i relation till leverantörer av mjuk- och hårdvara

IKT används naturligt i en lärande miljö som ständigt utvecklas för att elever ska nå högre måluppfyllelse och vara väl förberedda för det framtida medborgarskapet

IKT medför en förbättrad undervisningskvalitet som i sin tur leder till ökad motivation och kreativitet hos våra elever

IKT leder till förbättrade förutsättningar för elever i behov av särskilt stöd

IKT = informations- och kommunikationsteknologi

Ur Läroplan för gymnasieskolan och Läroplan för vuxenutbildningen
…varje elev …kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-354 00
E-post: vux.vagledning@allevux.se